Figury geometryczne - karty

Karty do ćwiczenia z podstawowych figur geometrycznych.

Zadanie polega na dopasowaniu przez dzieci przedmiotów do zbiorów figur geometrycznych (kwadratów, kół, prostokątów i trójkątów). Świetne ćwiczenie zarówno do pracy w grupach, jak i indywidualnej.